Jamno

Type

Laker

Year of built

2018

Country of built

China

Place of built

JIANGSU YANGZIJIANG SHIPBUILDING, JINGJIANG

Flag

Bahamas

Deadweight/draft

36541 tons
/ 11,25 m

LOA/breadth

199,99 m
/ 23,70 m

T/C Data